o nás ceník právní služby kontakt

 
O nás

Vítám Vás na stránkách naší advokátní kanceláře.


Věřím, že naše stránky Vám pomohou získat potřebné informace o právních službách, najdete zde informace nezbytné pro Vaše rozhodnutí a společně najdeme východisko k vyřešení Vašeho problému.


JUDr. Eva Chromcová Burešová je absolventkou právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, nyní Masarykova univerzita. Akademický titul JUDr. získala po složení rigorózní zkoušky v roce 1986. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát a je zapsána u České advokátní komory.


JUDr. Eva Chromcové Burešové vykonává generální praxi se zaměřením na rodinné, občanské, obchodní, insolvenční, směnečné, pracovní a procesní právo, agendy nemovitostí včetně advokátních úschov  a v neposlední řadě též práva trestního. Poskytujeme právní služby fyzickým i právnickým osobám při komplexním právním zastoupení, či pouze jednorázovém poskytnutí právní služby. Zastupujeme klienty před soudy a správními orgány. Zpracováváme právní stanoviska a rozbory i vzorové dokumenty. Účastníme se jednání s klienty.


Advokát je dále oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u jiného subjektu, ale přímo v kanceláři advokáta. Navíc klientům, pro něž advokát smluvní dokument připravil (a kde vyžaduje zákon úřední ověření podpisu) není tato služba účtována, nedohodnou-li se strany jinak (zejména u většího počtu účastníků).

V naší praxi spolupracujeme s odborníky z jiných profesí a nabízíme tak komplexní služby v oblastech, kde nestačí pouze služby advokátní.

UPOZORNĚNÍ

Změna adresy

JUDr. Eva Chromcová Burešová, Floriána Nováka 5267/3, Prostějov, 796 01 (  budova  OP OFFICE )

Děkuji, že jste zavítali na stránky naší advokátní kanceláře a přeji hezký den.

 
   
   
   
   
   
   

design by EuroArtFoto 2015